• Zwroty i reklamacje

ZwrotyZwroty
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W zwracanym towarze winno się znajdować: protokół zwrotu, paragon (które to znajdowały się wraz z wysłanym towarem) lub faktura jeśli tak była wystawiana na żądanie klienta, towar nie noszący znamion użytkowania i oryginalne nie zniszczone opakowanie jak i też nr rachunku bankowe lub dane do przekazu pocztowego na który mamy odesłać równowartość zamówienia .


Formularz zwrotu można pobrać poniżej:

Pobierz formularz zwrotu


Równowartość pieniężną za zwracany towar wraz kosztami wysyłki do klienta zwracamy w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy.


UWAGA !!! nie odbieramy paczek wysyłanych na nasz koszt za zaliczeniem pocztowym.
Nie zwracamy za przesyłkę towaru do siedziby firmy.


Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: ul. Żelazna 76, 00-894 Warszawa

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowastopaobuwie@gmail.com
- telefonicznie pod nr telefonu + 48 508 147 167 lub + 48 601 253 655

Zwroty proszę kierować na adres:

Zdrowa Stopa - Obuwie CA
Anna Trojanowska
ul. Żelazna 76
00-894 WarszawaW celu otrzymania dalszych informacji można kontaktować się pod numerem telefonu +48 601-253-655 lub po przez dział "kontakt".