Paluch koślawy, niekiedy nazwany haluksem - co to jest...
paluch nachyla się w kierunku pozostałych palców, a głowa i kości śródstopia wyraźnie uwypukla się od przyśrodkowej strony stopy. Miejsce to bywa zaczerwienione i bolesne.Uwaga !!!  zmiany te prowadzą do wystąpienia uporczywych dolegliwości bólowych, nasilających się przede wszystkim w czasie chodzenia.
Najczęstszą przyczyną tego typu dolegliwości są uwarunkowania genetyczne jak też zły dobór obuwia.